MATTBAGGE ‒ BLI AV MED MATTBAGGAR I BOSTADEN

Mattbaggar har en rundad kropp med fläckar i gult, brunt och grått. De syns oftast till på våren och uppehåller sig då vid växter som exempelvis spirea och småkörvlar. De ger sig då ut på jakt på mat efter vintern. Huvudfödan består av nektar och pollen när det kommer till vuxna individer. Deras larver däremot föredrar gamla intorkade rester från döda djur. Mattbaggarnas larver klarar att bryta ner delar av kadaver som andra asätare inte kan, därav är de ett viktigt djur kretsloppet. Dock påverkar ofta deras förmåga att bryta ner ull och fjädrar oss människor negativt. De kan till exempel orsaka ska på ulltextilier.

Så undviker du mattbaggar:

  • Dessa är svåra att förebygga då de är så vanligt förekommande, dock är det bra att hålla koll på sina ullprodukter hemma för att upptäcka angrepp i ett tidigt skede.
  • När du städar så dammsug ibland lite extra längs med golvlister och inne i garderober och klädkammare.

Så bekämpar du mattbaggar:

  • Dammsugning, tvätt av ullprodukter.
  • Gå igenom klädkammare, garderob och byrålådor där textilier förvaras. Ta ut alla textilier och skaka dem ordentligt utomhus.
  • Eventuellt kan kemisk bekämpning behövas i vissa fall.

Vill du bli av med mattbaggar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Gå igenom alla textilier och vädra/skaka dom ordentligt samt dammsug bostaden noggrant. Hjälper inte detta kontakta Nomor på 0771–122 300 för hjälp.

Det finns inga specifika djurarter som utsetts till ohyra. Oftast avses djur som i mänsklig miljö kan vålla obehag eller sprida smitta som till exempel råttor, möss, vägglöss, kackerlackor, mjölmott, pälsängrar och fågelkvalster.