Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

MYROR INOMHUS ‒ BLI AV MED MYROR I HEMMET

Faraomyror

Faraomyror är gyllengula i färgen och kan vara svåra att upptäcka eftersom de är mycket små, endast 1,5–2 mm långa. De trivs som bäst där det är varmt och kan därför påträffas på exempelvis köksbänken i anslutning till en kaffebryggare eller i badrummet i närheten av varmvattenledningar. Till skillnad från svartmyran så är flera av faraomyrornas bon sammankopplade och styrs av en drottning, det kan därför vara mycket svårt att bekämpa denna art. De sprids via exempelvis butiker, arbetsplatser eller vid utlandsresor. Risken att få med sig faraomyror hem ökar när vi köper livsmedel från varmare länder. Faraomyror trivs i sötsaker, ost, köttråvaror och vid döda insekter.

Så undviker du faraomyror:

  • Håll efter livsmedelsspill från sötsaker
  • Skura bort myrstigar så doftspåret försvinner

Lämpliga bekämpningsmetoder: vid problem med myror inomhus rekommenderas myrdosor (dessa kan du beställa här) i myrornas utgångsläge. Kom ihåg att doftspåret myrorna lagt ut måste torkas bort för att myrorna ska hitta till myrdosan. Även kemisk bekämpning kan tillämpas vid behov. Behöver du hjälp med att bli av med faraomyror? Boka sanering här.

Hästmyror

Hästmyran är Europas största myra och tillhör insektsfamiljen steklar. Två av arterna finns i Sverige och är vanligast förekommande i skogslänen. Hästmyran är mattsvart med rödbrun mellankropp. Drottningen gnager ett bo där hon sedan föder en kull arbetare som till slut växer till en koloni på upp till 3000 individer. Bon byggs i rötskadade träd, stubbar och byggnader. Huvudboet finns oftast utomhus men satellitbon kan finnas dolda i konstruktionsvirke inomhus. Hästmyran är allätare och lever av exempelvis söta växtsafter, insekter och andra smådjur.

Så undviker du hästmyror:

  • Undvik vedstaplar, virke och vegetation i nära anslutning till byggnader

Lämpliga bekämpningsmetoder: borttagning av boplatser och kemisk bekämpning. Behöver du hjälp med att få bort hästmyror? Boka sanering här.

 

Svartmyror

Svartmyran trivs som bäst i fuktig sand, det är förklaringen till varför den ofta påträffas vid plattsättningar, altaner och liknande. Den bygger gärna bo i fuktskadat virke eller annat byggmaterial och varje bo har en drottning. Svartmyror sänder ut ”spejare” för att hitta mat och ”spejarna” i sin tur lämnar efter sig doftspår så andra myror kan följa efter. Den huvudsakliga födan består av avföring från bladlöss men även växtsafter, pollen och insekter.

Så undviker du svartmyror:

  • Håll efter livsmedelsspill från sötsaker
  • Skura bort myrstigar så doftspåret försvinner
  • Undvik vegetation i nära anslutning till husfasader
  • Husgrunden måste vara fri från hål och sprickor, om så finns kan vi hjälpa dig att täta dem

Lämpliga bekämpningsmetoder: vid problem med myror inomhus rekommenderas myrdosor (dessa kan du beställa här) i myrornas utgångsläge. Kom ihåg att doftspåret myrorna lagt ut måste torkas bort för att myrorna ska hitta till myrdosan. Även kemisk bekämpning kan tillämpas vid behov. Du bokar enkelt sanering av myror här.