Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

BLI AV MED VILDSVIN I TRÄDGÅRDEN

Fakta om vildsvin

Det är svårt att fastställa hur pass vilt vildsvinet är då det på många håll i världen levt nära tamsvin (grisar) och fått kultingar. Ursprungligen härstammar vildsvinet från tamgrisen. Vildsvinens föda består till största del av vegetabilier men de är allätare. Det råder delade meningar om huruvida vildsvinen är skadedjur eller nyttodjur. I jakten på mat bökar de i marken med sina trynen – en fördel för skogsbruket men en nackdel för lantbruket. De kan även göra intrång i vanliga villaträdgårdar.

Så undviker du vildsvin:

  • Då vildsvin lever i skogen och är nattaktiva är sannolikheten liten att du träffar på dem i bostadsområden.

Så bekämpar du vildsvin:

  • Anlita skyddsjägare vid problem.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Behöver du hjälp mot vildsvin? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Elstängsel ger effektivt skydd.

Vildsvinens favoritföda är rötter och andra växtdelar i marken.