FASADTVÄTT I KARLSTAD

Glöm inte bort att ta hand om din fasad! Den behöver regelbunden omsorg och tvättning för att den ska klara sig och bibehålla sitt värde. Vi tvättar därför just din fasad i Karlstad! 

På Nomor har vi har gedigen erfarenhet av åtgärder som förhindrar kostsamma skador på olika typer av fastigheter. Fastighetens livslängd förlängs om den tas om hand rätt. 

Husfasader förorenas så småningom av till exempel sot, fett och smuts som vid fasadrengöring avlägsnas på ett effektivt, skonsamt och miljövänligt sätt. Vid regelbunden rengöring och förebyggande åtgärder behöver inte fasaden renoveras lika frekvent som annars. Med ren fasad ökar trivseln hos boende, besökare och hyresgäster. Låt oss tvätta och underhålla fasaderna på ditt fastighetsbestånd innan skadorna blir ett faktum!

Kontakta oss för en konkurrenskraftig offert!

Behöver du tvätta fasaden? Kontakta oss!