FASADTVÄTT OCH FASADRENGÖRING I GÖTEBORG

Du vet väl att regelbunden skötsel av fastigheter krävs för att behålla deras värde? Vi har lång och bred erfarenhet av skadeförebyggande insatser för olika typer av fastigheter. Har du koll på fastighetens status minimerar du inte bara risken för dyra skador, du ökar även dess livslängd.

Hur vår fasadrengöring fungerar i Malmö

När vi utför rengör fasader i Malmö använder vi oss av en tvättvagn med vattentank. På så sätt har vi möjlighet att komma åt och tvätta fastigheter och fasader som ligger långt från närmaste vattenledning. Vi använder oss av hett vatten som värms upp till som lägst 60 grader, vid långt gången påväxt kan vi addera algrengöring om så krävs. Den höga temperaturen på vattnet löser upp både smuts och avdödar bakterier snabbt och effektivt. När fågelträck avlägsnas desinficeras dessutom ytorna med ett bakteriedödande preparat efter behov. Med vår utrustning kan vi säkerställa rätt vattentryck för aktuellt uppdrag samt ta oss an fasadrengöring av fastigheter på upp till sex våningar.

I Malmö erbjuder vi, utöver att avlägsna påväxt och smuts, även klottersanering. När vi sanerar klotter använder vi oss av godkända preparat som både effektivt och så skonsamt som möjligt avlägsnar färgen klottrarna använt. Genom regelbunden fasadrengöring i kombination med förebyggande åtgärder mot både smuts och klotter minskar behovet av renoveringar. En väl rengjord fasad skapar dessutom ökad trivsel hos boende och anställda. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just dig.

Behöver du tvätta fasaden? Kontakta oss!