RADONMÄTNING I KALMAR

Att radon är orsaken till ca 500 fall av lungcancer varje år i Sverige är 500 fall för mycket tycker vi. Därför bör du hålla koll på halterna av radon i just din fastighet för att minska riskerna. För tyvärr så kan radon finnas i alla olika typer av fastigheter. 

För att ta reda på ifall radonhalterna i dina fastigheter övergår gränsvärdet behöver du genomföra en mätning med radondetektorer. I flerbostadshus måste du även lämna uppgifter om radonmätning i energideklarationen vart tionde år.

Vi utför full service vid radonmätning – från mätning till tydning av analyssvar. Radondetektorerna ska hänga uppe i minst sextio dagar under perioden 1:a oktober–30:e april eftersom det är eldningssäsong då. Det behövs två mätenheter i varje utsett hushåll i flerbostadshus. Metoden vi använder oss av är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi hjälper dig att tyda analyssvaren som kommer från ackrediterade laboratorier vi samarbetar med.

I dagsläget utför vi endast radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!