Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

WEBBASERAT HYGIENKÖRKORT I LIVSMEDEL

Detta är en webbaserad grundutbildning i livsmedelshygien som vänder sig till alla som hanterar någon form av livsmedel. Du behöver inta ha några förkunskaper sedan tidigare, kursen lämpar sig bra som en repetition, för tillfällig personal eller för dig som arbetar i ett mindre kök. Utbildningen följer livsmedelsverkets rekommendationer och är utformad utifrån realistiska miljöer. Bristande kunskap om hygien och temperaturer orsakar de flesta matförgiftningar och det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att den mat du säljer eller serverar är säker. Med den här utbildningen får du de grundläggande kunskaper du behöver för att hantera livsmedel på ett säkert sätt. Utbildningen går igenom de olika avsnittet på ett inspirerande sätt för att öka din motivation att  använda de nya kunskaperna på din arbetsplats. Eftersom utbildningen är webbaserad bestämmer du själv när och i vilken takt du ska studera och du har tillgång till kursmaterialet i 3 månader.

 • Omfattning: 90 min.
 • Kursmoment:
  personlig hygien
  sjukdom
  mikroorganismer
  allergener
  rengöring
  spårbarhet
  märkning
  separering och förvaring.
 • Intyg: du erhåller ett diplom efter genomförd utbildning med godkända resultat.
 • Kursavgift: 875 kr per deltagare (exkl. moms).

Boka utbildning eller kontakta oss för mer information här