BLI AV MED HUSSVAMP

Äkta hussvamp, som är en brunrötesvamp, kan ligga latent i många hus byggda av trä, eller där trä är en del av konstruktionen. Det som gör den äkta hussvampen så ovälkommen i en byggnad är dess förmåga att snabbt förstöra trämaterial. Den kan också transportera vatten och andra näringsämnen vilket medför att den även kan sprida sig till torra delar av huset och växa på material utan näring för svampen. När svampen vuxit och transporterat tillräckligt med vatten, kan konstruktionsvirke tappa bärigheten och gå sönder.

Hussvampens livsmiljö

En viktig förutsättning för tillväxt är, förutom organiskt material såsom trä, tillgången på kalk och vatten. Kalk kan hussvampen hämta från exempelvis murstockar eller direkt från marken där även vatten hämtas. Den främsta förebyggande åtgärden är alltså att ha ett så torrt hus som möjligt, korrekt avrinning av dagvatten, ventilerad grund och god dränering.

Spår av äkta hussvamp

De vanligaste spåren av äkta hussvamp är svampkroppens sporer. Dessa sporer, som svampkroppen ”skjuter” ut, ser ut som malen kanel och kan dyka upp vid exempelvis golvlister. Själva svampkroppen sitter ofta dold inuti konstruktionen, till exempel under ett golv, i en krypgrund eller bakom en vägg. Andra spår är svampens mycel, trådarna som transporterar vatten och näring för att sprida sig, eller t.ex. sviktande golv i källarplan.

Besiktning

Vid besiktning gällande äkta hussvamp kontrolleras huset och dess direkta omgivning, dels för att se om det finns förutsättningar för äkta hussvamp, och dels eventuella spår av äkta hussvamp.

Kontakta oss via formuläret för besiktning!

Har du drabbats av hussvamp? Kontakta oss!