Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

BLI AV MED HUSSVAMP

Äkta hussvamp, som är en brunrötesvamp, kan ligga latent i många hus byggda av trä, eller där trä är en del av konstruktionen. Det som gör den äkta hussvampen så fruktad i en byggnad är dess förmåga att snabbt förstöra trämaterial. Den kan också transportera vatten och andra näringsämnen vilket medför att den kan sprida sig till torra delar av huset och växa på material utan näring för svampen. När svampen vuxit och transporterat tillräckligt med vatten, kan konstruktionsvirke tappa bärighet och gå sönder.

Hussvampens livsmiljö

En viktig förutsättning för tillväxt är, förutom organiskt material (exempelvis trä), tillgången på kalk och vatten. Kalk kan hussvampen hämta från exempelvis murstockar eller direkt från marken där även vatten hämtas. Den främsta förebyggande åtgärden är alltså att hålla sitt hus så torrt som möjligt genom korrekt avrinning av dagvatten, ventilerad grund och god dränering.

Spår av äkta hussvamp

De vanligaste spåren av äkta hussvamp är svampkroppens sporer. Dessa sporer, som svampkroppen ”skjuter” ut, ser ut som malen kanel och kan dyka upp vid till exempel golvlister. Själva svampkroppen sitter ofta dold inuti konstruktionen exempelvis under ett golv, i en krypgrund eller bakom en vägg. Andra spår är svampens mycel (trådarna som transporterar vatten och näring för att sprida sig) eller sviktande golv i källarplan.

Besiktning

Vid besiktning gällande äkta hussvamp kontrolleras huset och dess direkta omgivning, dels för att se om det finns förutsättningar för äkta hussvamp och dels för att upptäcka eventuella spår av äkta hussvamp.

Kontakta oss via formuläret för besiktning!

Har du drabbats av hussvamp? Kontakta oss!