Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

OZONSANERING

Med hjälp av ozon är det möjligt att sanera starka och obehagliga dofter i de flesta miljöer på ett miljövänligt sätt. Ozonet framställs via särskilda luktsaneringsaggregat som placeras i drabbade utrymmen. Aggregaten framställer därefter ozonet, som är ett aktivt syre, genom elektrisk urladdning. När ozonet sedan oxiderar organiska ämnen, bakterier, mikroorganismer och virus elimineras de oönskade lukterna. Därmed verkar alltså ozon även bakterie- och virusdödande mot till exempel multiresistenta bakterier och coronavirus. Restprodukterna efter processen utgörs oftast av enbart vatten och koldioxid vilket gör metoden miljövänlig.

Ozon förekommer naturligt i vår omgivning och är inte farligt så länge exponering inte sker över rekommenderade gränsvärden. Då ozon har en karaktäristisk doft så känner man av det långt innan det uppgått till farliga nivåer i ens omgivning. Det finns även mätare som går att ställa in så de varnar om gränsvärdet överskrids.

Ozonsanering fungerar i en rad olika sammanhang, exempelvis:

 • Vattenverk: vid beredning av dricksvatten.
 • Brandsanering: ozon tar effektivt bort röklukt.
 • Pumpstationer: med ozon kan ovälkomna lukter bekämpas.
 • Livsmedelsindustri: ozonsanering i industrier bidrar med luktreduktion såväl som bakteriologisk bekämpning.
 • Bageri och matlagning: reducera matoset med ozon!
 • Pappersmassa: blekning av massa och luktreduktion.
 • Fordon: när lukt från rök, mögel och djur bitit sig in i inredning kan en ozonsanering vara till hjälp.
 • Containers: här kan ozon bidra med reduktion av avfallslukt samt bakteriell rengöring.
 • Marint: beredning ballastvatten, kylvatten, dricksvatten.
 • Stallar: ammoniaklukter samt sulfater luktar ofta starkt i dessa miljöer vilket ozon kan reducera.
 • Tobaksrök: när bostäder behöver luktsaneras efter cigarettrökning är ozonsanering en effektiv metod att ta till.
 • Offentliga platser: ozonaggregat minskar smittspridning på exempelvis offentliga toaletter, inom vård- och omsorg, skolor samt lantbruk.

På Nomor har vi både kompetensen och aggregaten för att hjälpa dig få bukt med besvärande lukter. Kontakta oss redan idag för rådgivning och offert!

Behöver du sanera? Kontakta oss!