PROVTAGNING AV BADBASSÄNGER

Känner du till den nya vägledningen om bassängbad som kom i januari 2021? 

Den nya vägledningen, läs mer på Folkhälsomyndighetens sida här, ersätter de tidigare allmänna råden (FoHMFS 2014:12) och kräver större fokus på hygien samt uppmanar till vattenprovtagning med fler analysparametrar än tidigare, såsom trihalometaner och legionella för varma badbassänger. 

För att möta de nya rekommendationerna krävs goda rutiner både vad gäller renhållning och provtagning. Med vår kompetens på området kan vi hjälpa er ta fram ett adekvat provtagningsschema för er badanläggning och även sköta den regelbundna provtagningen. Det är också viktigt att se över sin verksamhet för att säkerställa att tillräckliga förutsättningar finns för att möta de nya hygienkraven vilket vi kan bistå er med.

Med vårt digitala egenkontrollprogram Nomor+ förenklar ni loggning av klor och pH-värden. Här kan också all dokumentation och rutiner sparas och hållas uppdaterade som hjälp för den dagliga skötseln. Därmed finns allt samlat på ett och samma ställe när tillsynsmyndigheten kommer på inspektion.

Med oss som samarbetspartner säkerställer ni en god badmiljö för era gäster. Kontakta oss via formuläret för mer information och hjälp.

Behöver du hjälp med provtagning? Kontakta oss!