Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

LUKTSANERING

Dålig lukt kan uppstå av en rad olika anledningar, det kan röra sig om kvarvarande lukt från tobaksrök eller brand, avlopp som ger ifrån sig obehaglig lukt eller andra organiska gaser som sprids. För att få bukt med lukterna krävs luftrening.

Det bästa är ju naturligtvis om källan till den dåliga lukten kan åtgärdas men ibland är det tyvärr ej möjligt om lukten hunnit bita sig in i lokalens eller fordonets inredning. I vissa fall kan det även vara så att lukten ständigt förnyas, som i soprum till exempel. När källan inte kan åtgärdas blir luktsanering en nödvändig åtgärd. Detta kan ske med exempelvis ozon eller jonisering.

Jonisering

Vid luktsanering med jonisering utplaceras ett eller flera joniseringsaggregat, även kallade jonisatorer eller jongeneratorer, som joniserar luften. Att jonisera luften innebär att joner av syre alstras.

Luft kan förorenas  av svavelföreningar, kemikalier, sporer, organiska gaser, bakterier men även andra ämnen och partiklar. I naturen sköts rening från detta av sig självt med solens strålar. När syreklungorna som bildas vid joniseringen med hjälp av solens strålar kommer i kontakt med luftföroreningar bryts föroreningarna ner eller ombildas. Det är denna naturliga reningsprocess som joniseringsaggregaten efterliknar. På detta sätt går det att på teknisk väg rena luften på ett naturligt sätt. Aggregaten är designade utefter de värden som finns i den friska luften i fjällvärlden. Rening med joniseringsaggregat ger därför känslan av frisk utomhusluft och skapar välbefinnande.

Metoden är ett bra val även ur miljösynpunkt då inga kemikalier används och energiförbrukningen är låg. Naturligtvis går reningsresultaten att mäta. Kontakta oss via formuläret för mer information och offert!

Behöver du luktsanera? Kontakta oss!