MATSÄKERHET

Hygieninspektioner

Hos kunder med hygienavtal utför vi regelbundna hygieninspektioner. Vid varje inspektion går en av våra livsmedelstekniker igenom hur processer, rutiner och rengöring fungerar i verksamheten. Samtliga av våra livsmedelstekniker har utbildats inom livsmedelshygien och vet vilka krav som behöver uppfyllas. Inspektionerna dokumenteras och rapporterna går sedan att ta del av i aktuell kundportal eller per mail. På detta sätt får du vägledning så att din verksamhet kan arbeta mot att leva upp till gällande krav och lagstiftning. Intresserad av att teckna hygienavtal med oss? Klicka här.

Egenkontroll

Med ett digitalt egenkontrollprogram håller du enkelt koll på hur din verksamhet ligger till via mobilen, surfplattan eller datorn. Tillgången till vårt egenkontrollprogram Nomor+ går även att dela in på olika behörighetsnivåer och verksamheter om ni har flera inom er organisation. Dessutom uppdateras Nomor+ kontinuerligt med nya myndighetskrav och ny lagstiftning som kommer.  Ni har även möjlighet att addera olika tilläggsmoduler inom brandskydd, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem bland annat. Med statistikverktyget överblickar du enkelt hur din/dina verksamheter ligger till. All dokumentation och rutiner som finns går att skriva ut, välj det som passar bäst! Kom igång med egenkontroll i Nomor+ här.

Egenkontroll

Med ett digitalt egenkontrollprogram håller du enkelt koll på hur din verksamhet ligger till via mobilen, surfplattan eller datorn. Tillgången till vårt egenkontrollprogram Nomor+ går även att dela in på olika behörighetsnivåer och verksamheter om ni har flera inom er organisation. Dessutom uppdateras Nomor+ kontinuerligt med nya myndighetskrav och ny lagstiftning som kommer.  Ni har även möjlighet att addera olika tilläggsmoduler inom brandskydd, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem bland annat. Med statistikverktyget överblickar du enkelt hur din/dina verksamheter ligger till. All dokumentation och rutiner som finns går att skriva ut, välj det som passar bäst! Kom igång med egenkontroll i Nomor+ här.

Provtagningar

Genom provtagning kan man verifiera att alla rutiner fungerar som de ska. Dessutom ingår ofta provtagningar som en del i egenkontrollen. Vi kan hjälpa dig med all typ av livsmedelsprovtagning och vi samarbetar med ackrediterade livsmedelslaboratorier. När analyssvaret kommit oss tillhanda tillhandahåller ni en rapport med utlåtande. Nedan finner du exempel på provtagningar vi erbjuder. Önskar du boka provtagning? Klicka här.

 • Mikrobiologiska prover av livsmedel
 • Mikrobiologiska svabbprover i avlopp och utrustning
 • Mikrobiologisk luftprovtagning
 • Belastningsstudier för kontroll av hållbarhet hos livsmedel
 • Misstänkt matförgiftning
 • Rengöringskontroll
 • Listeria
 • Salmonella
 • Dricksvatten/is
 • Legionella
 • Kemiska analyser
 • Allergener
 • Faecesprover för kontroll av personal efter utlandsvistelse

Utbildningar

Vi erbjuder en mängd olika lärarledda och webbaserade utbildningar inom matsäkerhet. Målet för oss är att våra deltagare ska få en kul och inspirerande utbildning med mycket ny kunskap att ta med till den egna verksamheten. Våra föreläsare är inspirerande och omtyckta med lång erfarenhet av utbildningar och hur det praktiskt fungerar ute i verksamheter. De förmedlar sin kompetens inom områdena på ett enkelt och motiverande sätt. Vi håller både teoretiska och praktiska utbildningar på plats hos våra kunder men även öppna utbildningar på flera orter runt om i landet. Nedan finner du de olika utbildningarna som vi kan erbjuda. Saknar du något område så tveka inte att höra av dig till oss! Kontakta oss via utbildning@nomor.se så besvarar vi dina frågor och hjälper till med bokningar.

Webbutbildningar:

På-plats-utbildningar:

Skräddarsydda utbildningar inom matsäkerhet. De anpassas helt efter din verksamhet och önskemål tillsammans med föreläsaren. Exempel på ämnesområden:

Kontakta oss via utbildning@nomor.se för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar

Vi erbjuder en mängd olika lärarledda och webbaserade utbildningar inom matsäkerhet. Målet för oss är att våra deltagare ska få en kul och inspirerande utbildning med mycket ny kunskap att ta med till den egna verksamheten. Våra föreläsare är inspirerande och omtyckta med lång erfarenhet av utbildningar och hur det praktiskt fungerar ute i verksamheter. De förmedlar sin kompetens inom områdena på ett enkelt och motiverande sätt. Vi håller både teoretiska och praktiska utbildningar på plats hos våra kunder men även öppna utbildningar på flera orter runt om i landet. Nedan finner du de olika utbildningarna som vi kan erbjuda. Saknar du något område så tveka inte att höra av dig till oss! Kontakta oss via utbildning@nomor.se så besvarar vi dina frågor och hjälper till med bokningar.

Webbutbildningar:

På-plats-utbildningar:

Skräddarsydda utbildningar inom matsäkerhet. De anpassas helt efter din verksamhet och önskemål tillsammans med föreläsaren. Exempel på ämnesområden:

Kontakta oss via utbildning@nomor.se för mer information.

Certifieringar

Förväntningarna på livsmedelsprodukters kvalitet och säkerhet ökar och detaljhandeln ställer högre krav på att deras leverantörer ska arbeta enligt olika standarder. De företag som har ett brett perspektiv på kvalitetsfrågorna får därför bäst förutsättningar att nå framgång. Dessutom minskar kostnaderna för omarbetning och kassation. Våra konsulter kan hjälpa er att upprätta ett kvalitetsledningssystem och ge vägledning i arbetet mot certifiering inom nedan standarder:

 • BRC Global Standard
  Omfattar  livsmedelssäkerhet och kan användas av alla livsmedelsproducenter.
 • BRC IoP Global standard
  Omfattar förpackningar och dess material, avsedd för tillverkare av livsmedels- och läkemedelsförpackningar.
 • ISO 22000
  Ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet i alla delar av livsmedelskedjan som är till för foderproducenter, maskintillverkare, förpackningsföretag, grossister och butiker.
 • FSC 22 000
 • IFS – International Food Standard
  Standard för alla företag som tillverkar och förpackar livsmedel.
 • IP Livsmedelsförädling
  Omfattar produktsäkerhet, avsedd för livsmedelsproducerande företag.

Revisioner utförda av revisorer utanför organisationen är en nödvändig komponent för att bli certifierad enligt en standarder som BRC, FSSC 22000 och SQF som är en GFSI-erkänd global standard. Vi kan även bistå med den typen av tredje part audits där vi går igenom följande punkter:

 • Utvärdering av ledningssystemet
 • Leverantörsbedömningar eller kundkrav
 • Incidenter vid andra anläggningar
 • Regelbundna eller avtalsenliga krav
 • Spårbarhet och återkallelse

Har ni redan kommit en bra bit på väg och behöver hjälp med rutiner för spårbarhet, återkallelse eller märkning? Hör av dig till utbildning@nomor.se så hjälper vi dig nå målen för certifieringen.

Utredning och åtgärd

Vid problem i er verksamhet som t.ex. förorening av patogena bakterier, försämrad hållbarhet eller kundklagomål på produkter kan vi hjälpa er med att lokalisera problemet. Vi erbjuder även saneringar av lokalen, silodykning, desinfektioner och rengöring m.m. Skriv till utbildning@nomor.se för mer information.

Utredning och åtgärd

Vid problem i er verksamhet som t.ex. förorening av patogena bakterier, försämrad hållbarhet eller kundklagomål på produkter kan vi hjälpa er med att lokalisera problemet. Vi erbjuder även saneringar av lokalen, silodykning, desinfektioner och rengöring m.m. Skriv till utbildning@nomor.se för mer information.

Leverantörsbedömningar

Behöver du hjälp med att bedöma dina leverantörer? Vi har kompetensen som krävs för att fastslå om leverantörers arbetssätt uppnår avsedd nivå gällande livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Skriv till utbildning@nomor.se för mer information.